Káráme-li dítě, naučí se ODSUZOVAT.                                                                                                                                                                                                                    Žije-li dítě v nepřátelství, naučí se ÚTOČIT.                                                                                                                                                                                                                    Žije-li dítě v posměchu, naučí se VYHÝBAVOSTI.                                                                                                                                                                                                                    Povzbuzujeme-li dítě, naučí se SMĚLOSTI.                                                                                                                                                                                                                    Žije-li dítě v toleranci, naučí se TRPĚLIVOSTI.                                                                                                                                                                                                                    Chválíme-li dítě, naučí se OCEŇOVAT.                                                                                                                                                                                                                    Žije-li dítě v poctivosti, naučí se SPRAVEDLNOSTI.                                                                                                                                                                                                                    Žije-li dítě v bezpečí, naučí se VĚŘIT.                                                                                                                                                                                                                    Pokud je dítě přijímáno a obklopeno přátelstvím, naučí se hledat ve světě LÁSKU!                                                                                                                                                                                                                    Řekni mi a já zapomenu. Ukaž mi a já si zapamatuji. Nech mě to udělat a já to pochopím.                                                                                                                                                                                                             OBJEDNÁVKA
1. Počet kusů a druh zboží
Produkt Počet
kusů
Cena
za kus
Cena
celkem
DiPo®− Matematika
DiPo®− násobení a dělení (čísla 0, 1, 2, 3, 4, 5, 10)
PLUS násobilkové karty DiPo® - 1. přepracované vydání
DiPo®− násobení a dělení (čísla 6, 7, 8, 9)
PLUS násobilkové karty DiPo® - 1. přepracované vydání
DiPo®− sčítání a odčítání do sta
PLUS karty s penězi
DiPo®− sčítání a odčítání do tisíce
PLUS karty s penězi
DiPo®− sčítání a odčítání do dvaceti bez přechodu přes desítku
PLUS příklady s mincemi, čtení a skládání slov
DiPo®− zlomky
PLUS karty se znázorněním zlomků
DiPo®− desetinná čísla
PLUS karty s euro penězi
DiPo®− Český jazyk
DiPo®− podstatná jména (vzory, rody, pády)
1. přepracované vydání
Sleva :   
DiPo®− Matematika - doplnění 1. vydání
DiPo®− násobení a dělení (čísla 0, 1, 2, 3, 4, 5, 10) − doplnění 1. vydání

DiPo®− násobení a dělení (čísla 6, 7, 8, 9) − doplnění 1. vydání

Slevový kód :   
 Poštovné :   
Celkem :   


2. Kontakt      Škola Rodiče
Škola:
Příjmení a jméno:
Ulice:
Obec:
PSČ:
IČ:
DIČ: CZ
Telefon: +420
E-mail:
Zástupce ZŠ:        
Poznámka:
Školám a školským zařízením dodáváme pomůcky DiPo® na fakturu (14 denní splatnost).
Pokud požadujete pozdější splatnost, uveďte do pole "Poznámka".

Přečtěte si prosím naše Zásady ochrany osobních údajů

Napište číslo patnáct:


  souhlasím s obchodními podmínkami