Káráme-li dítě, naučí se ODSUZOVAT.                                                                                                                                                                                                                    Žije-li dítě v nepřátelství, naučí se ÚTOČIT.                                                                                                                                                                                                                    Žije-li dítě v posměchu, naučí se VYHÝBAVOSTI.                                                                                                                                                                                                                    Povzbuzujeme-li dítě, naučí se SMĚLOSTI.                                                                                                                                                                                                                    Žije-li dítě v toleranci, naučí se TRPĚLIVOSTI.                                                                                                                                                                                                                    Chválíme-li dítě, naučí se OCEŇOVAT.                                                                                                                                                                                                                    Žije-li dítě v poctivosti, naučí se SPRAVEDLNOSTI.                                                                                                                                                                                                                    Žije-li dítě v bezpečí, naučí se VĚŘIT.                                                                                                                                                                                                                    Pokud je dítě přijímáno a obklopeno přátelstvím, naučí se hledat ve světě LÁSKU!                                                                                                                                                                                                                    Řekni mi a já zapomenu. Ukaž mi a já si zapamatuji. Nech mě to udělat a já to pochopím.                                                                                                                                                                                                             DIDAKTICKÉ POMŮCKY
DiPo®− matematika
Manipulační didaktické pomůcky DiPo® na výuku matematiky se zpětnou vazbou jsou určeny pro žáky I. stupně základních škol. Jsou vhodné nejen k probírání učiva matematiky, ale i k jeho dalšímu procvičování a následně k jeho opakování. Využití DiPo® může ve značné míře pomoci Vašim žákům a dětem k osvojení a správnému pochopení probírané látky v matematice a zároveň také pomůže vybudovat kladný vztah dětí k tak náročnému předmětu, jako je matematika. Didaktické pomůcky DiPo® pro výuku matematiky splňují požadavky na moderní pojetí vyučování formou činnostního učení, atraktivní vzhled, učení nenásilnou formou posiluje zájem dětí o řešení matematických problémů.


Právě vyšlo
DiPo®− desetinná čísla

Manipulační didaktická pomůcka DiPo®− desetinná čísla je určena pro žáky základních škol. Jejím hlavním smyslem je pochopení desetinných čísel, sčítání a odčítání desetinných čísel, vnímání grafického znázornění desetinných čísel pomocí číselných os, procvičování a opakování. DiPo® dětem pomůže pochopit desetinná čísla během krátké doby názornou zábavnou formou činnostního učení, bez nutnosti zápisu příkladů. Také u této didaktické pomůcky nechybí zpětná vazba, která je typická pro pomůcky DiPo®. Tentokrát jsme zvolili přesah do vlastivědy (zeměpisné části) a českého jazyka (vlastní jména), pomůcku tak lze využít i z hlediska mezipředmětových vztahů. Do této pomůcky jsme zařadili rozsáhlý soubor karet se znázorněním desetinných čísel pomocí euro peněz, který nabízí další možnosti využití pomůcky při probírání tohoto učiva a vybízí kreativní učitele k dalšímu metodickému využití pomůcky. Didaktické pomůcky DiPo® pro výuku matematiky splňují požadavky na moderní pojetí vyučování na základních školách a plní funkci cvičebnice, která slouží jako příloha k učebnicím matematiky. Jsou vhodné i pro práci s dětmi se specifickými poruchami učení. Naše pomůcky DiPo® se staly oblíbenými u učitelů v malotřídních školách, kdy potřeba věnovat se jednomu ročníku a zadat samostatnou práci druhému ročníku, je často nutná.

Více informací zde.


Vydané pomůcky
DiPo®− zlomky

Manipulační didaktická pomůcka DiPo®− zlomky je určena pro žáky základních škol. Jejím hlavním smyslem je pochopení a procvičování pojmu „zlomek“, sčítání a odčítání zlomků se stejným jmenovatelem, vnímání grafického znázornění, procvičování a opakování. DiPo® dětem pomůže pochopit zlomky během krátké doby názornou zábavnou formou činnostního učení. Samozřejmostí je také zpětná vazba. Tentokrát jsme zvolili přesah do vlastivědy, pomůcku tak lze využít i z hlediska mezipředmětových vztahů. Do této pomůcky jsme zařadili rozsáhlý soubor karet se znázorněním zlomků pomocí různých tvarů, který nabízí další možnosti využití pomůcky při probírání tohoto učiva a vybízí kreativní učitele k dalšímu metodickému využití pomůcky.

Více informací zde.DiPo®− sčítání a odčítání do dvaceti bez přechodu přes desítku

Manipulační didaktická pomůcka DiPo®− sčítaní a  odčítání do dvaceti bez přechodu přes desítku je určena pro žáky prvních ročníků základních škol. Cílem tohoto dílu je propojit matematiku s životem kolem nás, proto jsme sestavili k příkladům jejich rozklady z mincí s reálnou hodnotou. Pomůcku jsme dále zaměřili na čtení a skládání slov z písmen. Využití DiPo® může ve značné míře pomoci Vašim žákům a dětem osvojit si a správně pochopit principy sčítání a odčítání pomocí grafického znázornění příkladů a znázornění příkladů pomocí mincí.

Více informací zde.DiPo®− sčítání a odčítání do sta

Využití této manipulační didaktické pomůcky DiPo® pomůže dětem proniknout do sčítání a odčítání do sta během krátké doby zábavnou formou, zpaměti a bez nutnosti zápisu příkladů. Samozřejmě také u této pomůcky nechybí zpětná vazba, která dítě pochválí za správné vyřešení úkolu. Do této pomůcky jsme zařadili rozsáhlý soubor karet s penězi (tzv. peněženky), který seznámí žáky s počítáním reálných peněz, zpestří dětem probíranou látku, nabízí další možnosti využití pomůcky k výkladu nového učiva, při probírání různých okruhů učiva a vybízí kreativní učitele k tvorbě slovních úloh a didaktických her.

Více informací zde.DiPo®− sčítání a odčítání do tisíce

Využití této manipulační didaktické pomůcky DiPo® pomůže dětem proniknout do sčítání a odčítání do tisíce během krátké doby zábavnou formou, zpaměti a bez nutnosti zápisu příkladů. Samozřejmě také u této pomůcky nechybí zpětná vazba, která je tvořena z českých přísloví. Učitel může vysvětlit jejich význam. Do této pomůcky jsme zařadili rozsáhlý soubor karet s penězi (tzv. peněženky), který seznámí žáky s počítáním reálných peněz, zpestří dětem probíranou látku, nabízí další možnosti využití pomůcky k výkladu nového učiva, při probírání různých okruhů učiva a vybízí kreativní učitele k tvorbě slovních úloh a didaktických her.

Více informací zde.DiPo®− sčítání a odčítání do dvaceti s přechodem přes desítku

Využití této manipulační didaktické pomůcky DiPo® v hodinách matematiky může ve značné míře pomoci Vašim žákům a dětem k osvojení a správnému pochopení principu sčítání a odčítání a také vysvětluje způsob, „jak překonatˮ desítku. Typové příklady jsou doplněny grafickým znázorněním příkladů, které je také velmi vhodné pro výuku dětí s vývojovými poruchami učení. Řešení příkladů jde jednoduše a rychle zkontrolovat pomocí zpětné vazby. Tato manipulační hravá pomůcka je doplněna pestrobarevnými obrázky z geometrických tvarů a těles, které se dají využít při probírání tohoto učebního tématu.

Více informací zde.DiPo®− násobení a dělení (čísla 0, 1, 2, 3, 4, 5, 10)

Tato manipulační didaktická pomůcka je prvním dílem didaktické pomůcky DiPo® pro výuku násobilky. Je určena k probírání tohoto učiva, k jeho procvičování a také k jeho opakování. Každý příklad je doplněn grafickým znázorněním příkladu, abychom co nejlépe dítěti znázornili princip násobení a dělení. Řešení příkladů lze jednoduše a rychle zkontrolovat pomocí zpětné vazby. Do této pomůcky jsme také zařadili násobilkové karty DiPo®, které nabízí několik dalších možností procvičování násobení a dělení.

Více informací zde.DiPo®− násobení a dělení (čísla 6, 7, 8, 9)

Tato Manipulační didaktická pomůcka je druhým dílem didaktické pomůcky DiPo® pro výuku násobilky. Je určena k probírání tohoto učiva, k jeho procvičování a také k jeho opakování. Každý příklad je doplněn grafickým znázorněním příkladu, abychom co nejlépe dítěti znázornili princip násobení a dělení. Řešení příkladů lze jednoduše a rychle zkontrolovat pomocí zpětné vazby. Do této pomůcky jsme také zařadili násobilkové karty DiPo®, které nabízí několik dalších možností procvičování násobení a dělení. Násobilkové karty DiPo® v této didaktické pomůcce jsou systémově rozdílné od násobilkových karet DiPo® v prvním díle.

Více informací zde.


Dále připravujeme
DiPo®− sčítání a odčítání do dvaceti, karty s penězi a finanční gramotnost
DiPo®− sčítání a odčítání do deseti tisíc
DiPo®− slovní úlohy 1. ročník
DiPo®− slovní úlohy 2. ročník
DiPo®− slovní úlohy 3. ročník

     www.oldipo.cz © 2018 OlDiPo®, spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena