Káráme-li dítě, naučí se ODSUZOVAT.                                                                                                                                                                                                                    Žije-li dítě v nepřátelství, naučí se ÚTOČIT.                                                                                                                                                                                                                    Žije-li dítě v posměchu, naučí se VYHÝBAVOSTI.                                                                                                                                                                                                                    Povzbuzujeme-li dítě, naučí se SMĚLOSTI.                                                                                                                                                                                                                    Žije-li dítě v toleranci, naučí se TRPĚLIVOSTI.                                                                                                                                                                                                                    Chválíme-li dítě, naučí se OCEŇOVAT.                                                                                                                                                                                                                    Žije-li dítě v poctivosti, naučí se SPRAVEDLNOSTI.                                                                                                                                                                                                                    Žije-li dítě v bezpečí, naučí se VĚŘIT.                                                                                                                                                                                                                    Pokud je dítě přijímáno a obklopeno přátelstvím, naučí se hledat ve světě LÁSKU!                                                                                                                                                                                                                    Řekni mi a já zapomenu. Ukaž mi a já si zapamatuji. Nech mě to udělat a já to pochopím.                                                                                                                                                                                                             DIDAKTICKÉ POMŮCKY
DiPo®− matematika
Manipulační didaktické pomůcky DiPo® pro výuku matematiky se zpětnou vazbou jsou určeny pro žáky základních škol. Jsou vhodné nejen k probírání učiva matematiky, ale i k jeho dalšímu procvičování a následně k jeho opakování. Využití DiPo® může ve značné míře pomoci Vašim žákům a dětem k osvojení a správnému pochopení probírané látky v matematice a zároveň také pomůže vybudovat kladný vztah dětí k tak náročnému předmětu, jako je matematika. Didaktické pomůcky DiPo® pro výuku matematiky splňují požadavky na moderní pojetí vyučování formou činnostního učení, atraktivní vzhled, učení nenásilnou formou posiluje zájem dětí o řešení matematických problémů. Didaktické pomůcky DiPo® jsou vhodné pro práci s dětmi se specifickými poruchami učení.


Omalovánky ve formátu *.pdf ke stažení


Pravítka 20 cm ke stažení
PRAVÍTKA 20 cm ve formátu *.pdf ke stažení zdePřipravujeme − přeloženo
DiPo®− sčítání a odčítání do dvaceti s přechodem přes desítku
PLUS karty s penězi a obrázky k určování geometrických tvarů a těles
(1. přepracované vydání)

Učení s manipulační didaktickou pomůckou DiPo®− sčítání a odčítání do dvaceti s přechodem přes desítku v hodinách matematiky může ve značné míře pomoci Vašim žákům k osvojení a správnému pochopení principu sčítání a odčítání do dvaceti s přechodem přes desítku, vysvětluje způsob, „jak překonat” desítku. Typové příklady jsou doplněny grafickým znázorněním příkladů, které je také velmi vhodné pro výuku dětí se specifickými poruchami učení. Řešení příkladů jde jednoduše a rychle zkontrolovat pomocí obrázku − zpětné vazby. Do pomůcky jsme zařadili rozsáhlý soubor karet s penězi (tzv. peněženky), který seznámí žáky s počítáním reálných peněz. Pomůcka umožňuje dětem i učiteli pracovat s rozsáhlým souborem karet, který je možné použít ve výuce nejen k výkladu nového učiva, procvičování, opakování, ale také k různým didaktickým hrám. Karty s penězi lze kombinovat také s pomůckou DiPo®− sčítání a odčítání do sta PLUS karty s peněziDiPo®− sčítání a odčítání do tisíce PLUS karty s penězi v dalších ročnících. Manipulační pomůcka je doplněna pestrobarevnými obrázky z geometrických tvarů a těles, které se dají využít při probírání tohoto učebního tématu.


Vydané pomůcky
DiPo®− násobení a dělení (čísla 0, 1, 2, 3, 4, 5, 10)
PLUS násobilkové karty DiPo®
(1. přepracované vydání)

Manipulační didaktická pomůcka DiPo®− násobení a dělení (čísla 0, 1, 2, 3, 4, 5, 10) je prvním dílem didaktické pomůcky DiPo® pro výuku násobení a dělení. Je určena k probírání tohoto učiva, k jeho procvičování a opakování. Každý příklad je doplněn grafickým znázorněním příkladu, abychom co nejlépe dítěti znázornili princip násobení a dělení. Grafické znázornění je vhodné pro děti se specifickými poruchami učení. Řešení příkladů lze jednoduše a rychle zkontrolovat pomocí zpětné vazby. Při čtení zpětné vazby je možné odůvodnit pravopis (hlásková spodoba, ů/ú ve slovech). Do této pomůcky jsme zařadili násobilkové karty DiPo®, které nabízí další možnosti procvičování násobení a dělení.

V přepracovaném vydání je možné pracovat s násobilkovými kartami DiPo® s pracovní deskou (varianta B), nebo bez pracovní desky (práce ve dvojicích, párování příkladů a výsledků).

Více informací zdeDiPo®− násobení a dělení (čísla 0, 1, 2, 3, 4, 5, 10) − doplnění 1. vydání

Pomůcku DiPo®− násobení a dělení (čísla 0, 1, 2, 3, 4, 5, 10) je možné doplnit o oboustranné pracovní desky a rozšířit 1. vydání pomůcky o zakládání násobilkových karet na pracovní desku. Součástí je metodická příručka.

Pracovní desky jsou kompatibilní s prvním vydáním pomůcky DiPo® − násobení a dělení (čísla 0, 1, 2, 3, 4, 5, 10), je možné je dokoupit a rozšířit 1. vydání pomůcky o zakládání násobilkových karet na pracovní desku (varianta B).

Více informací zde

DiPo®− násobení a dělení (čísla 6, 7, 8, 9)
PLUS násobilkové karty DiPo®
(1. přepracované vydání)

Manipulační didaktická pomůcka DiPo® − násobení a dělení (čísla 6, 7, 8, 9) je druhým dílem didaktické pomůcky DiPo® pro výuku násobení a dělení. Je určena k probírání tohoto učiva, k jeho procvičování a opakování. Každý příklad je doplněn grafickým znázorněním příkladu, abychom co nejlépe dítěti znázornili princip násobení a dělení. Grafické znázornění je vhodné pro děti se specifickými poruchami učení. Řešení příkladů lze jednoduše a rychle zkontrolovat pomocí zpětné vazby. Při čtení zpětné vazby je možné odůvodnit pravopis (vyjmenovaná slova). Do této pomůcky jsme zařadili násobilkové karty DiPo®, které nabízí další možnosti procvičování násobení a dělení.

V přepracovaném vydání je možné pracovat s násobilkovými kartami DiPo® s pracovní deskou (varianta B), nebo bez pracovní desky (práce ve dvojicích). Násobilkové karty DiPo® jsou systémově rozdílné od násobilkových karet DiPo® v prvním díle DiPo® − násobení a dělení (čísla 0, 1, 2, 3, 4, 5, 10).

Více informací zdeDiPo®− násobení a dělení (čísla 6, 7, 8, 9) − doplnění 1. vydání

Pomůcku DiPo®− násobení a dělení (čísla 6, 7, 8, 9) je možné doplnit o oboustranné pracovní desky a rozšířit 1. vydání pomůcky o zakládání násobilkových karet na pracovní desku. Součástí je metodická příručka.

Pracovní desky jsou kompatibilní s prvním vydáním pomůcky DiPo® − násobení a dělení (čísla 6, 7, 8, 9), je možné je dokoupit a rozšířit 1. vydání pomůcky o zakládání násobilkových karet na pracovní desku (varianta B).

Více informací zde

DiPo®− sčítání a odčítání do dvaceti bez přechodu přes desítku
PLUS příklady s mincemi, čtení a skládání slov

Manipulační didaktická pomůcka DiPo®− sčítaní a  odčítání do dvaceti bez přechodu přes desítku je určena pro žáky prvních ročníků základních škol. Cílem tohoto dílu je propojit matematiku s životem kolem nás, proto jsme sestavili k příkladům jejich rozklady z mincí s reálnou hodnotou. Zpětná vazba je řešena SYMBOLEM (velká tiskací písmena). Pomůcku jsme dále zaměřili na čtení a skládání slov z písmen. Využití DiPo® může ve značné míře pomoci Vašim žákům a dětem osvojit si a správně pochopit principy sčítání a odčítání pomocí grafického znázornění příkladů a znázornění příkladů pomocí mincí. Didaktická pomůcka je vhodná pro práci s dětmi se specifickými poruchami učení.

Více informací zdeDiPo®− sčítání a odčítání do sta
PLUS karty s penězi

Učení s manipulační didaktickou pomůckou DiPo®− sčítání a odčítání do sta pomůže dětem proniknout do sčítání a odčítání do sta během krátké doby zábavnou formou, zpaměti a bez nutnosti zápisu příkladů. Samozřejmě nechybí zpětná vazba, která dítě pochválí za správné vyřešení úkolu. Do této pomůcky jsme zařadili rozsáhlý soubor karet s penězi (tzv. peněženky), který seznámí žáky s počítáním reálných peněz, zpestří dětem probíranou látku, nabízí další možnosti využití pomůcky k výkladu nového učiva, při probírání různých okruhů učiva a vybízí kreativní učitele k tvorbě slovních úloh a didaktických her.

Více informací zdeDiPo®− sčítání a odčítání do tisíce
PLUS karty s penězi

Učení s manipulační didaktickou pomůckou DiPo®− sčítání a odčítání do tisíce pomůže dětem proniknout do sčítání a odčítání do tisíce během krátké doby zábavnou formou, zpaměti a bez nutnosti zápisu příkladů. Samozřejmě nechybí zpětná vazba, která je tvořena z českých přísloví. Učitel může vysvětlit jejich význam. Do této pomůcky jsme zařadili rozsáhlý soubor karet s penězi (tzv. peněženky), který seznámí žáky s počítáním reálných peněz, zpestří dětem probíranou látku, nabízí další možnosti využití pomůcky k výkladu nového učiva, při probírání různých okruhů učiva a vybízí kreativní učitele k tvorbě slovních úloh a didaktických her.

Více informací zdeDiPo®− zlomky
PLUS karty se znázorněním zlomků

Manipulační didaktická pomůcka DiPo®− zlomky je určena pro žáky základních škol. Jejím hlavním smyslem je pochopení a procvičování pojmu zlomek, sčítání a odčítání zlomků se stejným jmenovatelem, vnímání grafického znázornění, procvičování a opakování. DiPo® dětem pomůže pochopit zlomky během krátké doby názornou zábavnou formou činnostního učení. Samozřejmostí je také zpětná vazba. Zvolili jsme přesah do vlastivědy, pomůcku tak lze využít i z hlediska mezipředmětových vztahů. Do této pomůcky jsme zařadili rozsáhlý soubor karet se znázorněním zlomků pomocí různých tvarů, který nabízí další možnosti využití pomůcky při probírání tohoto učiva a vybízí kreativní učitele k dalšímu metodickému využití pomůcky.

Více informací zdeDiPo®− desetinná čísla
PLUS karty s euro penězi

Manipulační didaktická pomůcka DiPo®− desetinná čísla je určena pro žáky základních škol. Jejím hlavním smyslem je pochopení desetinných čísel, sčítání a odčítání desetinných čísel, vnímání grafického znázornění desetinných čísel pomocí číselných os, procvičování a opakování. DiPo® dětem pomůže pochopit desetinná čísla během krátké doby názornou zábavnou formou činnostního učení, bez nutnosti zápisu příkladů. Samozřejmostí je zpětná vazba. Zvolili jsme přesah do vlastivědy (zeměpisné části) a českého jazyka (vlastní jména), pomůcku tak lze využít i z hlediska mezipředmětových vztahů. Do této pomůcky jsme zařadili rozsáhlý soubor karet se znázorněním desetinných čísel pomocí euro peněz, který nabízí další možnosti využití pomůcky při probírání tohoto učiva a vybízí kreativní učitele k dalšímu metodickému využití pomůcky.

Více informací zde
DiPo®− sčítání a odčítání do dvaceti s přechodem přes desítku
PLUS obrázky k určování geometrických tvarů a těles
NAHRAZENO 1. přepracovaným vydáním

Využití manipulační didaktické pomůcky DiPo®− sčítání a odčítání do dvaceti s přechodem přes desítku v hodinách matematiky může ve značné míře pomoci Vašim žákům a dětem k osvojení a správnému pochopení principu sčítání a odčítání a také vysvětluje způsob, „jak překonatˮ desítku. Typové příklady jsou doplněny grafickým znázorněním příkladů, které je také velmi vhodné pro výuku dětí s vývojovými poruchami učení. Řešení příkladů jde jednoduše a rychle zkontrolovat pomocí zpětné vazby. Tato manipulační hravá pomůcka je doplněna pestrobarevnými obrázky z geometrických tvarů a těles, které se dají využít při probírání tohoto učebního tématu.

Více informací zdeDiPo®− násobení a dělení (čísla 0, 1, 2, 3, 4, 5, 10)
PLUS násobilkové karty DiPo®
NAHRAZENO 1. přepracovaným vydáním

Manipulační didaktická pomůcka DiPo®− násobení a dělení (čísla 0, 1, 2, 3, 4, 5, 10) je prvním dílem didaktické pomůcky pro výuku násobilky. Je určena k probírání tohoto učiva, k jeho procvičování a také k jeho opakování. Každý příklad je doplněn grafickým znázorněním příkladu, abychom co nejlépe dítěti znázornili princip násobení a dělení. Řešení příkladů lze jednoduše a rychle zkontrolovat pomocí zpětné vazby. Do této pomůcky jsme také zařadili násobilkové karty DiPo®, které nabízí několik dalších možností procvičování násobení a dělení.

Více informací zdeDiPo®− násobení a dělení (čísla 6, 7, 8, 9)
PLUS násobilkové karty DiPo®
NAHRAZENO 1. přepracovaným vydáním

Manipulační didaktická pomůcka DiPo®− násobení a dělení (čísla 6, 7, 8, 9) je druhým dílem didaktické pomůcky pro výuku násobilky. Je určena k probírání tohoto učiva, k jeho procvičování a také k jeho opakování. Každý příklad je doplněn grafickým znázorněním příkladu, abychom co nejlépe dítěti znázornili princip násobení a dělení. Řešení příkladů lze jednoduše a rychle zkontrolovat pomocí zpětné vazby. Do této pomůcky jsme také zařadili násobilkové karty DiPo®, které nabízí několik dalších možností procvičování násobení a dělení. Násobilkové karty DiPo® v této didaktické pomůcce jsou systémově rozdílné od násobilkových karet DiPo® v prvním díle.

Více informací zde


Dále připravujeme
DiPo®− sčítání a odčítání do dvaceti s přechodem přes desítku
             PLUS karty s penězi a obrázky k určování geometrických tvarů a těles
DiPo®− měrné jednotky