Káráme-li dítě, naučí se ODSUZOVAT.                                                                                                                                                                                                                    Žije-li dítě v nepřátelství, naučí se ÚTOČIT.                                                                                                                                                                                                                    Žije-li dítě v posměchu, naučí se VYHÝBAVOSTI.                                                                                                                                                                                                                    Povzbuzujeme-li dítě, naučí se SMĚLOSTI.                                                                                                                                                                                                                    Žije-li dítě v toleranci, naučí se TRPĚLIVOSTI.                                                                                                                                                                                                                    Chválíme-li dítě, naučí se OCEŇOVAT.                                                                                                                                                                                                                    Žije-li dítě v poctivosti, naučí se SPRAVEDLNOSTI.                                                                                                                                                                                                                    Žije-li dítě v bezpečí, naučí se VĚŘIT.                                                                                                                                                                                                                    Pokud je dítě přijímáno a obklopeno přátelstvím, naučí se hledat ve světě LÁSKU!                                                                                                                                                                                                                    Řekni mi a já zapomenu. Ukaž mi a já si zapamatuji. Nech mě to udělat a já to pochopím.                                                                                                                                                                                                             CENÍK
Ceník platný od 1. 9. 2016
(Ceny jsou uvedeny včetně DPH.)
  Cena za kus
(včetně DPH)
Počet kusů 1-9 10-14 15-19 20 a více
Sleva - 10% 15% 20%
DiPo®− Matematika
DiPo®− sčítání a odčítání do dvaceti s přechodem přes desítku
PLUS obrázky k určování geometrických tvarů a těles
1100,-990,-935,-880,-
DiPo®− násobení a dělení (čísla 0, 1, 2, 3, 4, 5, 10)
PLUS násobilkové karty DiPo®
1100,-990,-935,-880,-
DiPo®− násobení a dělení (čísla 6, 7, 8, 9)
PLUS násobilkové karty DiPo®
970,-873,-825,-776,-
DiPo®− sčítání a odčítání do sta
PLUS karty s penězi
1260,-1134,-1071,-1008,-
DiPo®− sčítání a odčítání do tisíce
PLUS karty s penězi
1260,-1134,-1071,-1008,-
DiPo®− sčítání a odčítání do dvaceti bez přechodu přes desítku
PLUS příklady s mincemi, čtení a skládání slov
1250,-1125,-1063,-1000,-
DiPo®− zlomky
PLUS karty se znázorněním zlomků
1290,-1161,-1097,-1032,-
DiPo®− desetinná čísla
PLUS karty s euro penězi
1290,-1161,-1097,-1032,-
DiPo®− Český jazyk
DiPo®− koncovky podstatných jmen
1. přepracované vydání
1160,-1044,-986,-928,-
DiPo®− přídavná jména
1. přepracované vydání
1180,-1062,-1003,-944,-
DiPo®− vyjmenovaná slova
1. přepracované vydání
1260,-1134,-1071,-1008,-
DiPo®− podstatná jména (vzory, rody, pády)
1. přepracované vydání
1220,-1098,-1037,-976,-
K cenám produktu fakturujeme balné a poštovné.

Výpočet balného a poštovného:
Počet kusůPoštovné
Dipo®


     www.oldipo.cz © 2018 OlDiPo®, spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena