Káráme-li dítě, naučí se ODSUZOVAT.                                                                                                                                                                                                                    Žije-li dítě v nepřátelství, naučí se ÚTOČIT.                                                                                                                                                                                                                    Žije-li dítě v posměchu, naučí se VYHÝBAVOSTI.                                                                                                                                                                                                                    Povzbuzujeme-li dítě, naučí se SMĚLOSTI.                                                                                                                                                                                                                    Žije-li dítě v toleranci, naučí se TRPĚLIVOSTI.                                                                                                                                                                                                                    Chválíme-li dítě, naučí se OCEŇOVAT.                                                                                                                                                                                                                    Žije-li dítě v poctivosti, naučí se SPRAVEDLNOSTI.                                                                                                                                                                                                                    Žije-li dítě v bezpečí, naučí se VĚŘIT.                                                                                                                                                                                                                    Pokud je dítě přijímáno a obklopeno přátelstvím, naučí se hledat ve světě LÁSKU!                                                                                                                                                                                                                    Řekni mi a já zapomenu. Ukaž mi a já si zapamatuji. Nech mě to udělat a já to pochopím.                                                                                                                                                                                                             REKLAMAČNÍ ŘÁD
1. Důvod reklamace

Poškozená zásilka

Pokud je balík s objednaným zbožím evidentně poškozen již při předávání pracovníkem České pošty, doporučujeme zásilku nepřebírat a informovat nás o této skutečnosti telefonicky či e-mailem, abychom ji pro Vás mohli opětovně vyexpedovat.

Pomůcka není kompletní

Pokud při rozbalení pomůcky DiPo® zjistíte, že její obsah není kompletní (chybí karty, pracovní deska, metodická příručka apod., neprodleně nás informujte, a to telefonicky, e-mailem či poštou. Při komunikaci prosím vždy uveďte číslo faktury, v případě písemné formy řádně vyplňte REKLAMAČNÍ FORMULÁŘ a doplněk Vám zdarma co nejdříve zašleme. Prosíme o kontrolu do 7 dnů od obdržení pomůcky.

Poškozené pomůcky

Pokud zjistíte závadu až po rozbalení zásilky, neprodleně nás informujte, a to telefonicky, e-mailem či poštou. Při komunikaci prosím vždy uveďte číslo faktury, v případě písemné formy řádně vyplňte REKLAMAČNÍ FORMULÁŘ.

Chybně dodané pomůcky

Pokud zjistíte, že nebyla dodána část zboží nebo došlo k chybné expedici (na faktuře je uvedeno správně, ale v zásilce bylo doručeno chybně), stačí tento požadavek nám sdělit telefonicky, e-mailem nebo písemně a chybějící či správný výrobek Vám zdarma co nejdříve zašleme. Při komunikaci prosím vždy uveďte číslo faktury, v případě písemné formy řádně vyplňte REKLAMAČNÍ FORMULÁŘ.

2. Postup pro vyřízení reklamace

O reklamaci nás informujte zasláním vyplněného REKLAMAČNÍHO FORMULÁŘE na e-mail: oldipo@oldipo.cz.

Zboží prosím zašlete zpět na kontaktní adresu firmy uvedenou níže a přiložte k ní kopii faktury a řádně vyplněný REKLAMAČNÍ FORMULÁŘ.

Budete-li požadovat náhradu nákladů za poštovné, které vznikly při řešení reklamace (doprava zboží zpět na adresu firmy), zašlete prosím dodatečně na e-mail oldipo@oldipo.cz kopii podacího lístku a řádně vyplněný REKLAMAČNÍ FORMULÁŘ. Jiným způsobem nemůže být náhrada nákladů za poštovné ze strany OlDiPo®, spol. s r.o. refundována.

Tento reklamační řád se vztahuje pouze na pomůcky objednané přímo u firmy OlDiPo®, spol. s r.o. na stránkách www.oldipo.cz tedy nikoli na pomůcky zakoupené u jiných firem.

3. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (ADR)

Pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodnou v případě sporu na přijatelném kompromisu, může se spotřebitel obrátit na Českou obchodní inspekci (oddělení ADR) s návrhem na zahájení mimosoudního řešení sporu. Náležitosti návrhu, popis průběhu jednání a další informace týkající se mimosoudního řešení sporu nalezne spotřebitel na internetových stránkách www.coi.cz.

Kontaktní adresa pro vrácení zásilek (není totožná s adresou uvedenou na faktuře!):

OlDiPo, spol. s r.o.
Stupkova 952/18
779 00  Olomouc

V případě nejasností nás můžete kontaktovat:

e-mailem: oldipo@oldipo.cz,
telefonicky: 777 213 535 (Po-Pá 8:00-16:00),
písemně poštou na adrese: OlDiPo, spol. s r.o., Stupkova 952/18, 779 00, Olomouc

REKLAMAČNÍ FORMULÁŘ ke stažení zde

V Olomouci dne 21. 5. 2018     www.oldipo.cz © 2018 OlDiPo®, spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena