Káráme-li dítě, naučí se ODSUZOVAT.                                                                                                                                                                                                                    Žije-li dítě v nepřátelství, naučí se ÚTOČIT.                                                                                                                                                                                                                    Žije-li dítě v posměchu, naučí se VYHÝBAVOSTI.                                                                                                                                                                                                                    Povzbuzujeme-li dítě, naučí se SMĚLOSTI.                                                                                                                                                                                                                    Žije-li dítě v toleranci, naučí se TRPĚLIVOSTI.                                                                                                                                                                                                                    Chválíme-li dítě, naučí se OCEŇOVAT.                                                                                                                                                                                                                    Žije-li dítě v poctivosti, naučí se SPRAVEDLNOSTI.                                                                                                                                                                                                                    Žije-li dítě v bezpečí, naučí se VĚŘIT.                                                                                                                                                                                                                    Pokud je dítě přijímáno a obklopeno přátelstvím, naučí se hledat ve světě LÁSKU!                                                                                                                                                                                                                    Řekni mi a já zapomenu. Ukaž mi a já si zapamatuji. Nech mě to udělat a já to pochopím.                                                                                                                                                                                                             VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
1. Úvodní ustanovení

Těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen "Podmínky") se řídí všechny maloobchodní vztahy, tj. vztahy uzavírané mezi společností OlDiPo®, spol. s r.o. se sídlem tř. Svobody 639/20, 779 00 Olomouc, IČO: 29453241, DIČ: CZ29453241, společnost zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 54540 (dále jen "dodavatel" nebo "prodávající"), která je provozovatelem on-line obchodu www.oldipo.cz a kupujícími, kteří jsou spotřebitelem (dále jen "odběratel" nebo "kupující"). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami upravené, zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (dále jen "ObčZ"). Všeobecné obchodní podmínky společnosti OlDiPo®, spol. s r.o. a další informace o prodávajícím jsou k nahlédnutí na www.oldipo.cz.

2. Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva — smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel, resp. prodávající.

Dodavatel / prodávající — osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Jedná se o podnikatele, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Kupující / odběratel — spotřebitel — osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Uzavření kupní smlouvy — objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.

Obchodní podmínky — smluvní ujednání mezi prodávajícím a kupujícím v tomto dokumentu. Kupující souhlasí s těmito obchodními podmínkami platnými a účinnými v momentu odeslání své objednávky a je jimi vázán od momentu uzavření kupní smlouvy. S těmito obchodními podmínkami má kupující možnost se seznámit před vlastním uskutečněním své objednávky a je na ně dostatečně předem upozorněn. Kupující odesláním své objednávky stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

3. Vyřízení objednávky a dodací lhůta

Po odeslání objednávky přijde na Vaši emailovou adresu automatické potvrzení.

Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno do 14 dnů poštou nebo jiným přepravcem. Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce.

V případě pomůcek, které ještě nebyly vydány (předobjednávka), jsou termíny expedice orientační. Objednávka je expedovaná kompletně až po naskladnění všech položek z objednávky. Objednávky nerozdělujeme.

Pokud si přejete zrušit vaši objednávku, která ještě nebyla vyřízena, co nejdříve nás, prosím, kontaktujte na email oldipo@oldipo.cz. Objednávku nám můžete přeposlat na email oldipo@oldipo.cz.

4. Doprava

1 až 2 ks pomůcek DiPo® — malý balík
2 až 5 ks pomůcek DiPo® — střední balík
6 až 7 ks pomůcek DiPo® — velký balík

Didaktické pomůcky zasíláme prostřednictvím GLS a PPL CZ s.r.o.

5. Platební podmínky

Školám a školským zařízením dodáváme výrobky na fakturu s 14 ti denní splatností. Lze domluvit i pozdější splatnost.

Soukromým osobám a firmám dodáváme zboží až po zaplacení zálohové faktury nebo na dobírku.

Dobírka — za pomůcky platíte až při převzetí zboží od doručovatele.

Zálohová faktura — platba za zboží předem na základě zaslané zálohové faktury. Zboží bude expedováno po úhradě a připsání platby na náš účet.

Uzavřením kupní smlouvy dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním svých kontaktních údajů, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Více viz Zásady zpracování osobních údajů.

6. Ceny a platnost nabídky

Všechny ceny jsou uvedeny s DPH a jsou koncové. Součástí dodávky je řádný daňový doklad. Veškeré ceny včetně akčních platí do odvolání nebo vyprodání zásob. Pokud máte zboží objednané, platí cena, za kterou jste objednali bez ohledu na změny.

7. Slevy a slevové kupóny

Pokud jste v rámci našich speciálních akcí (rozesílka, e-mail, apod.) obdrželi slevový kupón s číselným kódem nebo heslo slevové akce, je možné tento uplatnit v průběhu objednávkového procesu. Sleva je vždy poskytována z běžné ceny nabízeného zboží. V jedné objednávce lze uplatnit pouze jeden slevový kupon nebo heslo slevové akce. Slevy nelze kombinovat s jinými aktuálně poskytovanými slevami. Pro uplatnění vložte kód poukazu při objednávce do položky "Slevový kód". Hodnota slevového kuponu se automaticky odečte z celkové ceny objednávky a vlastník kuponu doplatí pouze zůstatkovou hodnotu objednávky. V jedné objednávce je možné uplatnit pouze jeden slevový kupon.

8. Odstoupení od smlouvy

Kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 dnů od převzetí zboží. Zboží musí být vráceno do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím.

Vrácena bude plná cena zboží dle daňového dokladu, bez nároku na vrácení nákladů souvisejících a poskytnutých bonusů (např. poštovné zdarma). Navrácení peněz bude uskutečněno bankovním převodem.

Při odstoupení od smlouvy je třeba řádně vyplnit REKLAMAČNÍ FORMULÁŘ, který je v souboru ke stažení viz Reklamační řád a zaslat emailem na oldipo@oldipo.cz ve výše stanovené lhůtě.

Zboží je kupující povinen vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající vrácenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku. Při zaslání zboží zpět prodávajícímu doporučujeme kupujícímu zboží zabalit tak, aby bylo během přepravy dostatečně chráněno proti znehodnocení. Peníze za vrácené zboží budou kupujícímu odeslány do 14 dnů od převzetí pomůcek prodávajícím. Náklady na vrácení pomůcek (doprava zboží zpět na sklad) hradí v případě odstoupení od smlouvy kupující.

V Olomouci 15. 4. 2023