KATALOG DOPORUČENÍ NEWSLETTER CENÍK OBJEDNÁVKA KONTAKTY
x
DiPo®– zlomky
PLUS
karty se znázorněním zlomků
Manipulační didaktická pomůcka DiPo®− zlomky je určena pro žáky základních škol. Jejím hlavním smyslem je pochopení a procvičování pojmu zlomek, sčítání a odčítání zlomků se stejným jmenovatelem, vnímání grafického znázornění, procvičování a opakování. DiPo® dětem pomůže pochopit zlomky během krátké doby názornou zábavnou formou činnostního učení. Samozřejmostí je také zpětná vazba. Zvolili jsme přesah do vlastivědy, pomůcku tak lze využít i z hlediska mezipředmětových vztahů. Do této pomůcky jsme zařadili rozsáhlý soubor karet se znázorněním zlomků pomocí různých tvarů, který nabízí další možnosti využití pomůcky při probírání tohoto učiva a vybízí kreativní učitele k dalšímu metodickému využití pomůcky.