KATALOG DOPORUČENÍ NEWSLETTER CENÍK OBJEDNÁVKA KONTAKTY
x
DiPo®– sčítání a odčítání do dvaceti
bez přechodu přes desítku
PLUS
příklady s mincemi
(finanční gramotnost),
čtení a skládání slov
Manipulační didaktická pomůcka DiPo®− sčítaní a odčítání do dvaceti bez přechodu přes desítku je určena pro žáky prvních ročníků základních škol. Cílem tohoto dílu je propojit matematiku s životem kolem nás, proto jsme sestavili k příkladům jejich rozklady z mincí s reálnou hodnotou. Zpětná vazba je řešena SYMBOLEM (velká tiskací písmena). Pomůcku jsme dále zaměřili na čtení a skládání slov z písmen. Využití DiPo® může ve značné míře pomoci Vašim žákům a dětem osvojit si a správně pochopit principy sčítání a odčítání pomocí grafického znázornění příkladů a znázornění příkladů pomocí mincí. Didaktická pomůcka je vhodná pro práci s dětmi se specifickými poruchami učení.