KATALOG DOPORUČENÍ NEWSLETTER CENÍK OBJEDNÁVKA KONTAKTY
x
DiPo®– násobení a dělení
(čísla 6, 7, 8, 9)
PLUS
násobilkové karty DiPo®
(1. přepracované vydání)
Manipulační didaktická pomůcka DiPo® − násobení a dělení (čísla 6, 7, 8, 9) je druhým dílem didaktické pomůcky DiPo® pro výuku násobení a dělení. Je určena k probírání tohoto učiva, k jeho procvičování a opakování. Každý příklad je doplněn grafickým znázorněním příkladu, abychom co nejlépe dítěti znázornili princip násobení a dělení. Grafické znázornění je vhodné pro děti se specifickými poruchami učení. Řešení příkladů lze jednoduše a rychle zkontrolovat pomocí zpětné vazby. Při čtení zpětné vazby je možné odůvodnit pravopis (vyjmenovaná slova). Do této pomůcky jsme zařadili násobilkové karty DiPo®, které nabízí další možnosti procvičování násobení a dělení.

V přepracovaném vydání je možné pracovat s násobilkovými kartami DiPo®pracovní deskou (varianta B), nebo bez pracovní desky (práce ve dvojicích). Násobilkové karty DiPo® jsou systémově rozdílné od násobilkových karet DiPo® v prvním díle DiPo® − násobení a dělení (čísla 0, 1, 2, 3, 4, 5, 10).