KATALOG DOPORUČENÍ NEWSLETTER CENÍK OBJEDNÁVKA KONTAKTY
x
DiPo®– desetinná čísla
PLUS
karty s euro penězi
(finanční gramotnost)
Manipulační didaktická pomůcka DiPo®− desetinná čísla je určena pro žáky základních škol. Jejím hlavním smyslem je pochopení desetinných čísel, sčítání a odčítání desetinných čísel, vnímání grafického znázornění desetinných čísel pomocí číselných os, procvičování a opakování. DiPo® dětem pomůže pochopit desetinná čísla během krátké doby názornou zábavnou formou činnostního učení, bez nutnosti zápisu příkladů. Samozřejmostí je zpětná vazba. Zvolili jsme přesah do vlastivědy (zeměpisné části) a českého jazyka (vlastní jména), pomůcku tak lze využít i z hlediska mezipředmětových vztahů. Do této pomůcky jsme zařadili rozsáhlý soubor karet se znázorněním desetinných čísel pomocí euro peněz, který nabízí další možnosti využití pomůcky při probírání tohoto učiva a vybízí kreativní učitele k dalšímu metodickému využití pomůcky.