Káráme-li dítě, naučí se ODSUZOVAT.                                                                                                                                                                                                                    Žije-li dítě v nepřátelství, naučí se ÚTOČIT.                                                                                                                                                                                                                    Žije-li dítě v posměchu, naučí se VYHÝBAVOSTI.                                                                                                                                                                                                                    Povzbuzujeme-li dítě, naučí se SMĚLOSTI.                                                                                                                                                                                                                    Žije-li dítě v toleranci, naučí se TRPĚLIVOSTI.                                                                                                                                                                                                                    Chválíme-li dítě, naučí se OCEŇOVAT.                                                                                                                                                                                                                    Žije-li dítě v poctivosti, naučí se SPRAVEDLNOSTI.                                                                                                                                                                                                                    Žije-li dítě v bezpečí, naučí se VĚŘIT.                                                                                                                                                                                                                    Pokud je dítě přijímáno a obklopeno přátelstvím, naučí se hledat ve světě LÁSKU!                                                                                                                                                                                                                    Řekni mi a já zapomenu. Ukaž mi a já si zapamatuji. Nech mě to udělat a já to pochopím.                                                                                                                                                                                                             O NÁS
DIDAKTICKÉ POMŮCKY PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Vítejte na stránkách firmy OlDiPo®, spol. s r.o.,

specializujeme se na návrhy, výrobu a prodej manipulačních didaktických pomůcek pro základní školy, které jsou určené pro samostatnou práci dětí v lavici nebo ve skupině. Naše pomůcky svými vlastnostmi naplňují požadavky nového pojetí vyučování na základních školách a jejich využití při práci s dětmi Vám pomůže s výukou a opakováním dané probírané látky a budování kladného vztahu k danému předmětu zábavnou formou učení. Jde nám především o vybudování správných návyků a pochopení probíraného učiva. Atraktivní vzhled pomůcek, učení hravou formou posiluje zájem dětí o probírané učivo. Pomůcky jsou vhodné pro děti se specifickými poruchami učení, pro práci ve školních družinách a také na domácí přípravu dětí. Pomůcky DiPo® se staly oblíbenými u učitelů v malotřídních školách, kdy potřeba věnovat se jednomu ročníku a zadat samostatnou práci druhému ročníku, je často nutná.

     Vaše zkušenosti a nápady jsou pro nás velice důležité. Rádi uvítáme jakékoliv zkušenosti s našimi pomůckami a další nápady na jejich využití. Můžete nám je napsat na emailovou adresu oldipo@oldipo.cz.