Káráme-li dítě, naučí se ODSUZOVAT.                                                                                                                                                                                                                    Žije-li dítě v nepřátelství, naučí se ÚTOČIT.                                                                                                                                                                                                                    Žije-li dítě v posměchu, naučí se VYHÝBAVOSTI.                                                                                                                                                                                                                    Povzbuzujeme-li dítě, naučí se SMĚLOSTI.                                                                                                                                                                                                                    Žije-li dítě v toleranci, naučí se TRPĚLIVOSTI.                                                                                                                                                                                                                    Chválíme-li dítě, naučí se OCEŇOVAT.                                                                                                                                                                                                                    Žije-li dítě v poctivosti, naučí se SPRAVEDLNOSTI.                                                                                                                                                                                                                    Žije-li dítě v bezpečí, naučí se VĚŘIT.                                                                                                                                                                                                                    Pokud je dítě přijímáno a obklopeno přátelstvím, naučí se hledat ve světě LÁSKU!                                                                                                                                                                                                                    Řekni mi a já zapomenu. Ukaž mi a já si zapamatuji. Nech mě to udělat a já to pochopím.                                                                                                                                                                                                             VIDEOMETODIKY
DiPo®− násobení a dělení (čísla 0, 1, 2, 3, 4, 5, 10)
PLUS násobilkové karty DiPo®
(1. přepracované vydání)
Music: Spark Of Inspiration by Shane Ivers - https://www.silvermansound.com
Licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International License
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Music promoted by https://www.chosic.com/
DiPo®− násobení a dělení (čísla 0, 1, 2, 3, 4, 5, 10) − doplnění 1. vydáníMusic by Wavecont, https://www.wavecont.com/free-download/
Licensed under creative commons Attribution-ShareAlike 4.0 International
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Music promoted by https://www.chosic.com/
DiPo®− násobení a dělení (čísla 6, 7, 8, 9)
PLUS násobilkové karty DiPo®
(1. přepracované vydání)
Light My Heart by INOSSI | https://soundcloud.com/inossi/
Music promoted by https://www.chosic.com/
Licensed under Creative Commons: Attribution 3.0 Unported (CC BY 3.0)
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.en_US/
DiPo®− násobení a dělení (čísla 6, 7, 8, 9) − doplnění 1. vydáníBliss by Luke Bergs | https://soundcloud.com/bergscloud/
Creative Commons - Attribution-ShareAlike 3.0 Unported
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Music promoted by https://www.chosic.com/


DiPo®− sčítání a odčítání do dvaceti bez přechodu přes desítku
PLUS příklady s mincemi, čtení a skládání slovSmile by LiQWYD | https://soundcloud.com/liqwyd/
Music promoted by https://www.chosic.com/
Licensed under Creative Commons: Attribution 3.0 Unported (CC BY 3.0)
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


DiPo®− sčítání a odčítání do sta
PLUS karty s peněziCheer Up! by Keys of Moon | https://soundcloud.com/keysofmoon
Music promoted by https://www.chosic.com
Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


DiPo®− sčítání a odčítání do tisíce
PLUS karty s peněziMusic by Wavecont, https://www.wavecont.com/free-download/
Licensed under creative commons Attribution-ShareAlike 4.0 International
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Music promoted by https://www.chosic.com/


DiPo®− zlomky
PLUS karty se znázorněním zlomkůMusic by Wavecont, https://www.wavecont.com/free-download/
Licensed under creative commons Attribution-ShareAlike 4.0 International
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Music promoted by https://www.chosic.com/


DiPo®− desetinná čísla
PLUS karty s euro peněziFeel Free by Free Music | https://soundcloud.com/fm_freemusic
Music promoted by https://www.chosic.com/
Creative Commons Attribution 3.0 Unported License
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.en_US