Káráme-li dítě, naučí se ODSUZOVAT.                                                                                                                                                                                                                    Žije-li dítě v nepřátelství, naučí se ÚTOČIT.                                                                                                                                                                                                                    Žije-li dítě v posměchu, naučí se VYHÝBAVOSTI.                                                                                                                                                                                                                    Povzbuzujeme-li dítě, naučí se SMĚLOSTI.                                                                                                                                                                                                                    Žije-li dítě v toleranci, naučí se TRPĚLIVOSTI.                                                                                                                                                                                                                    Chválíme-li dítě, naučí se OCEŇOVAT.                                                                                                                                                                                                                    Žije-li dítě v poctivosti, naučí se SPRAVEDLNOSTI.                                                                                                                                                                                                                    Žije-li dítě v bezpečí, naučí se VĚŘIT.                                                                                                                                                                                                                    Pokud je dítě přijímáno a obklopeno přátelstvím, naučí se hledat ve světě LÁSKU!                                                                                                                                                                                                                    Řekni mi a já zapomenu. Ukaž mi a já si zapamatuji. Nech mě to udělat a já to pochopím.                                                                                                                                                                                                             FOTOGALERIE
DiPo®– český jazyk

DiPo®− koncovky podstatných jmen

DiPo − koncovky podstatných jmen DiPo − koncovky podstatných jmen
DiPo − koncovky podstatných jmen DiPo − koncovky podstatných jmen
DiPo − koncovky podstatných jmen DiPo − koncovky podstatných jmen


DiPo®− přídavná jména

DiPo − přídavná jména DiPo − přídavná jména
DiPo − přídavná jména DiPo − přídavná jména
DiPo − přídavná jména DiPo − přídavná jména


DiPo®− vyjmenovaná slova

DiPo − vyjmenovaná slova DiPo − vyjmenovaná slova
DiPo − vyjmenovaná slova DiPo − vyjmenovaná slova
DiPo − vyjmenovaná slova DiPo − vyjmenovaná slova


DiPo®− podstatná jména

DiPo − podstatná jména DiPo − podstatná jména
DiPo − podstatná jména DiPo − podstatná jména
DiPo − podstatná jména DiPo − podstatná jména
DiPo − podstatná jména DiPo − podstatná jména
DiPo®− matematika

DiPo®− sčítání a odčítání do dvaceti s přechodem přes desítku

DiPo − sčítání a odčítání do dvaceti s přechodem přes desítku DiPo − sčítání a odčítání do dvaceti s přechodem přes desítku
DiPo − sčítání a odčítání do dvaceti s přechodem přes desítku DiPo − sčítání a odčítání do dvaceti s přechodem přes desítku


DiPo®− násobení a dělení (čísla 0, 1, 2, 3, 4, 5, 10)

DiPo − násobení a dělení (čísla 0, 1, 2, 3, 4, 5, 10) DiPo − násobení a dělení (čísla 0, 1, 2, 3, 4, 5, 10)
DiPo − násobení a dělení (čísla 0, 1, 2, 3, 4, 5, 10) DiPo − násobení a dělení (čísla 0, 1, 2, 3, 4, 5, 10)


DiPo®− násobení a dělení (čísla 6, 7, 8, 9)

DiPo − násobení a dělení (čísla 6, 7, 8, 9) DiPo − násobení a dělení (čísla 6, 7, 8, 9)
DiPo − násobení a dělení (čísla 6, 7, 8, 9) DiPo − násobení a dělení (čísla 6, 7, 8, 9)


DiPo®− sčítání a odčítání do sta

DiPo − sčítání a odčítání do sta DiPo − sčítání a odčítání do sta
DiPo − sčítání a odčítání do sta DiPo − sčítání a odčítání do sta
DiPo − sčítání a odčítání do sta DiPo − sčítání a odčítání do sta


DiPo®− sčítání a odčítání do tisíce

DiPo − sčítání a odčítání do tisíce DiPo − sčítání a odčítání do tisíce
DiPo − sčítání a odčítání do tisíce DiPo − sčítání a odčítání do tisíce
DiPo − sčítání a odčítání do tisíce DiPo − sčítání a odčítání do tisíce


DiPo®− sčítání a odčítání do dvaceti bez přechodu přes desítku

DiPo − sčítání a odčítání do dvaceti bez přechodu přes desítku DiPo − sčítání a odčítání do dvaceti bez přechodu přes desítku
DiPo − sčítání a odčítání do dvaceti bez přechodu přes desítku DiPo − sčítání a odčítání do dvaceti bez přechodu přes desítku
DiPo − sčítání a odčítání do dvaceti bez přechodu přes desítku DiPo − sčítání a odčítání do dvaceti bez přechodu přes desítku
DiPo − sčítání a odčítání do dvaceti bez přechodu přes desítku DiPo − sčítání a odčítání do dvaceti bez přechodu přes desítku
DiPo − sčítání a odčítání do dvaceti bez přechodu přes desítku DiPo − sčítání a odčítání do dvaceti bez přechodu přes desítku

     www.oldipo.cz © 2018 OlDiPo®, spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena